Come out of her, My people, by C.J. Koster

A study book on the origins of the Christian faith, her symbolism and practices, such as Christmas, Easter, the Cross-etc.

This is probably the best reference work on the origins of the Christian faith.


Gaan uit haar uit My volk (Voorheen Die Finale Reformasie), deur C.J. Koster

‘n Vertaling van “Come out of her, My people”. ’n Studieboek oor die oorsprong van die Christen geloof en al haar simboliek en gebruike, soos Kersfees, Paasfees, die Kruis ens.

Hierdie is waarskynlik die beste beskikbare studie-bron oor die oorsprong van die Christen geloof.

Click on the image
to view an enlarged
version.